Search

Use our search to find publications, papers and search our website.


advanced search simple search
Specify as much additional fields as you like to narrow your search results for specific fields
:
:
:
:
:
:
Restrict search to:


 
4 results 

Original paper

Jurassic Taxa Ranges and Correlation Charts for the Circum Pacific - 2. China

Yi-Gang, Wang; Mei-Zhen, Cao; Chu-Zhen, Chen; Zhi-Ming, Dong; Qu-Hong, Ma; Hua-Zhang, Pan; Yan-Bin, Shan; Dong-Li, Sun; Zhen, Wang; Shi-Xuan, Wen; Meina, Ye; Fen, Chen; Ben-Pei, Liu; Yu-Lin, Xu; Qi-Bin, Lin; Feng-Zeng, Ma; Si-En, Wang; Westermann, G.E.G.
Newsletters on Stratigraphy, Volume 19 Number 1-2 (1988), p. 95 - 130