Algological Studies - Volume 145-146

All published Volumes

Phycology in China

Ed.: Gaoge Wang; Peter Kroth

2014. 197 pages, 55 figures, 22 tables, 16x24cm, 520 g
Language: English

ArtNo. ES221014500, paperback, price: 171.00 €

in stock and ready to ship

Order form
O

Editorial

Editorial

Wang, Gaoge

p. 3-3, published: Oct 1, 2014

DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0043

Original paper

The freshwater algae culture collection at the Institute of Hydrobiology (FACHB): algal resources for fundamental and applied research

Song, Lirong; Zhang, Qi; Zheng, Lingling; Liu, Guoxiang; Zhang, Xiaoming; Zhao, Jindong

p. 5-14, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500002 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0163

Original paper

Perspectives of green microalgal research for biofuels

Liu, Jianhua

p. 15-25, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500003 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0154

Original paper

The morphological comparison, variation and molecular analysis between two green tidal algae Enteromorpha

Ding, Lanping; Teng, Linhong; Lu, Qinqin; Luan, Rixiao; Huang, Bingxin

p. 27-38, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500004 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0144

Original paper

Microbial diseases of nursery and field-cultivated Saccharina japonica (Phaeophyta) in China

Wang, Gaoge; Lu, Bojun; Shuai, Limei; Li, Dandan; Zhang, Rui

p. 39-51, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500005 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0167

Original paper

Study on the sporeling rearing of Sargassum thunbergii

Liang, Zhourui; Sun, Xiutao; Wang, Feijiu; Wang, Wenjun; Liu, Fuli

p. 53-63, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500006 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0149

Original paper

What does the difference between the female and male gametophytes of Saccharina japonica remind us of?

Bi, Yan-Hui; Zhou, Zhi-Gang

p. 65-79, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500007 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0145

Original paper

Changes in cell density and chlorophyll fluorescence with salinity stress in two Isochrysis galbana strains (P rymnesiophyceae)

Liang, Ying; Cao, Chunhui; Tian, Chuanyuan; Sun, Minghui

p. 81-98, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500008 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0157

Original paper

Screening of unicellular microalgae for biofuels and bioactive products and development of a pilot platform

Liu, Jianguo; Li, Qianqian; Liu, Qian; He, Meilin; Zhang, Litao; Liu, Yang Doris; Ding, Yancong; Zhang, Zhen; Lin, Wei; Song, Pingping; Li, Ling; Huang, Yuan; Han, Chunmei

p. 99-117, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500009 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0153

Original paper

Description of a new freshwater bloom-forming dinoflagellate with a diatom endosymbiont, Peridiniopsis minima sp. nov. (Peridiniales, Dinophyceae) from China

Zhang, Qi; Liu, Guoxiang; Hu, Zhengyu

p. 119-133, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500010 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0159

Original paper

Effects of temperature, salinity and light intensity on the growth, pigment and carrageenan of Betaphycus gelatinum

Zhu, Jun; Fang, Zhe; Liu, Min; Liang, Lei; Huang, Huiqin; Zou, Xiaoxiao; Lin, Xiangzhi; Bao, Shixiang

p. 135-144, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500011 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0171

Original paper

Causative species of harmful algal blooms in Chinese coastal waters

Lu, Douding; Qi, Yuzao; Gu, Haifeng; Dai, Xinfeng; Wang, Hongxia; Gao, Yahui; Shen, Ping-Ping; Zhang, Qingchun; Yu, Rencheng; Lu, Songhui

p. 145-168, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500012 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0161

Original paper

Morphology and occurrence of a marine epizoic diatom Falcula hyalina Takano (Bacillariophyta) in China

Li, Xue-Song; Chen, Chang-Ping; Liang, Jun-Rong; Wu, Wen-Zhong; Gao, Ya-Hui

p. 169-179, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500013 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0158

Original paper

Effects of temperature on the early development of carpospores of Ahnfeltiopsis flabelliformis (Gigartinales, Rhodophyta)

Zhao, Fengjuan; Zhao, Ziguo; Liu, Jidong

p. 181-193, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500014 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0192

Book review

New Books

Editors, AS

p. 195-197, published: Oct 1, 2014

ArtNo. ESP221014500015 Price: 29.00 € DOI: 10.1127/1864-1318/2014/0003

P
= can be downloaded

O
= Open Access (paper can be downloaded for free)