Original paper

New phycological records from Poland

Szyma´nska, Hanna; Zakry´s, Bo\.{z}ena

Keywords

EuglenaGleocapsaChrysamoebaVaucheriaPleurocladiataxonomyecologyphytogeography