Original paper

Ergebnisse zweijähriger Untersuchungen der Schwermetall-Gehalte bei Fleischfliegen und ihren Wirten (Diptera: Sarcophagidae/Annelida: Lumbricidae/Gastropoda: Helicidae)

[Results of Two Years' Investigations of Heavy Metal Content in Fleshflies and their Hosts (Diptera: Sarcophagidae/Annelida: Lumbricidae/Gastropoda: Helicidae)]

Pavel, Jiří; Povolný, Dalibor

Entomologia Generalis Volume 18 Number 3-4 (1994), p. 213 - 226

22 references

published: Jan 1, 1994

DOI: 10.1127/entom.gen/18/1994/213

BibTeX file

ArtNo. ESP146001803015, Price: 15.40 €

Download preview PDF Buy as PDF

Abstract

Heavy metal content in fleshflies and their hosts (earthworms, snails) was investigated in a contact zone between 3 biogeographical districts (Hercynian, Carpathian and Pannonian) of Central Moravia during 2 subsequent years. AAS method revealed deal of Cd, Pb, Cr, Mn, Zn and Fe (mg/kg-1 of dry matter). After statistic evaluation, results show that quantitative proportions between content of individual HM remained unchanged, whereas their mutual relations are differentiated and statistically significant in numerous cases. Differences of HM impact in fleshflies from various habitats were also significant (with the exception of Pb) correspondingly to state of ecological disintegration of individual habitats. HM impact was observed also in protected habitats showing clear relation to neighbouring landscape. Simultaneous investigations in HM content in fleshflies and their hosts make it possible to estimate HM content in hosts basing on regression equations checked.

Abstract

Byl sledován obsah těžkých kovu (Cd, Pb, Cr, Mn, Cu, Zn a Fe) v masařkách a jejich hostitelích (deštovkách a hlemýždích) v přechodném středomoravském území na styku hercynského, karpatského a pannonského distriktu během dvou následujících let. Metodou AAS byl sledován obsah těchto kovil a po statistickém vy̌hodnocení vy̌sledky ukazují, zě proporcionální podíl v zastoupení TK ve studovaném biologickém materialú se během dvou let nezměnil, zatímco rozdíly mezi obsahem jednotlivy̌ch TK jsou ruzné a často prukazné. S vyífmkou Pb seukázalo, že jsou také prukazné rozdíly v obsahu TK v rámci jednotlivy̌ch distrikru, ktery̌ souvisí se stupňem ekologické desintegrace jednotlivy̌ch lokalit. Zamoření TK se projevilo i v přírodních rezervacích v závislosti na stupni zátěže okolní krajiny. Masařky se jeví jako vhodný model jak pro ekologická, tak pro ekotoxikologická šetřeni. Souběžně posuzované vztahy mezi obsahem TK v masařkách a jejich hostitelích umožňují odhad obsahu TK u hostitelu na základě uvedených regresních rovnic.

Keywords

Diptera: Sarcophagidaeearthworms/snailsMoraviamodel groupheavy metalaccumulationimpactecological disintegration