Original paper

Doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček Dr.Sc. (12 May, 1921 - 16 July, 2010)

Kořínek, Vladimír; Blažka, Pavel