Original paper

Brachiopods from the Upper Devonian Tuquiaozi Member of the Longmenshan Area (Sichuan, China)

Chen-Yuan-ren

Keywords

brachiopods, DevonianDevonianTuquiaozi MemberLongmenshan AreaSichuanChina