Original paper

Die tertiären Hölzer Südost-Asiens (unter Ausschluß der Dipterocarpaceae) 2. Teil

[The tertiary woods of Southeast-Asia (Dipterocarpaceae excluded) Part 2]

Kramer, Klaus

Keywords

woods, TertiarySoutheast-Asia