Original paper

Palynologie des Unteren Keupers in Franken, Süddeutschland

Heunisch, Carmen

Keywords

palynology, KeuperKeuper, PalynologieFrankenGermanyTrias