Original paper

\glqq{}Credneria\grqq{} Bohemica Velenovský -- eine altertümliche Platane

Knobloch, Erwin

Keywords

Credneria BohemicaPlatane