Original paper

Das geodidaktische und architektonische Konzept für ein Besucherzentrum des Geoparkes Muskauer Faltenbogen in der ehemaligen Ziegelei Klein Kölzig Koncepcja geodydaktyczna i architektoniczna budowy Centrum Turystycznego Geoparku Łuk Mużakowa w dawniej cegielni w miejscowo

Rascher, Jochen; Brust, Michael K; Duncan, Thomas; Heidenfelder, Wolfram; McCauley, Noel

Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften Heft 62 (2010), p. 33 - 41

5 references

published: Sep 30, 2010

BibTeX file

ArtNo. ESP171906200001, Price: 8.00 €

Download preview PDF Buy as PDF

Kurzfassung

Für den transnationalen „Dreiländer“-Geopark Muskauer Faltenbogen ist für jeden der drei territorialen Bestandteile (Land Brandenburg, Freistaat Sachsen, Wojewodschaft Lubuskie) je ein Besucherzentrum vorgesehen. Für das brandenburgische Geoparkareal soll in der Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Ziegelei Klein Kölzig das Besucherzentrum brennpunkt EISZEIT entstehen. Für die darin unterzubringende Dauerausstellung wurde in Verbindung mit den weiteren Funktionsbereichen ein geodidaktisches und museumspädagogisches Grundkonzept unter dem Mott. EISgeFORMteLANDSCHAFT beschrieben. Der Besucher soll mit dem vertikalen Aufstieg im Gebäude eine Zeitreise vom geologisch Älteren zum Jüngeren unternehmen und dabei der Zeitachse der geologischen Entwicklung im Muskauer Faltenbogen folgen. Schwerpunkt der Exposition ist die verständliche Darstellung der Geologie/Geomorphologie des Muskauer Faltenbogens im Kontext von Rohstoffnutzung sowie regionaler Industrie- (Braunkohlenbergbau, Keramik - und Glasindustrie)und Kulturgeschichte (historische Parkanlagen).

Abstract

W przypadku międzynarodowego geoparku Łuk Mużakowa (geoparku „trzech krajów“), przewiduje się utworzenie w każdym z trzech tworzących go podmiotówterytorialnych: (KrajZwiązkowyBrandenburgia, WolnePaństwoSaksonia, WojewództwoLubuskie), po jednym ośrodku informacyjnym dla zwiedzających. W przypadku obszaru geoparku położonego na terenie Kraju Związkowego Brandenburgii, ośrodek informacyjny dla zwiedzających - ognisko OKRES. LODOWCOWEGO - powstać ma w zbudowanej pod koniec XIX wieku cegielni w miejscowości Klein Kölzig. Dla mającej tam powstać wystawy stałej - w powiązaniu z innymi obszarami działania - opisana została geodydaktyczna i muzealno-pedagogiczna koncepcja podstawowa, której przyświeca mott. KRAJOBRAZuKSZTAŁTowanyprzezLODOW. EC. W miarę pionowego poruszania się po budynku zwiedzający powinien odbyć podróż w czasie od okresów geologicznie starszych do młodszych, a przy tymporuszaćsiępoosiczasurozwojugeologicznegow Łuku Mużakowa. Główny akcent ekspozycji położony jest na zrozumiałe przedstawienie geologii i geomorfologii Łuku Mużakowa, w kontekście eksploatacji surowcóworazregionalnejhistoriiprzemysłu (górnictwo węgla brunatnego, przemysł ceramiczny i szklarski) i kultury (historyczne założenia parkowe).

Keywords

GeoparkMuskauer FaltenbogenZiegelei Klein Kölzig