Original paper

Das Thüringer Geopark-Netzwerk – Geomarketing für Thüringen. Tutyngeńska SiećGeoparków – Geomarketing dla Turyngii

Kaps, Marion; Reyer, Sylvia; George, Klaus; Kober, Christine

Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften Heft 62 (2010), p. 90 - 105

7 references

published: Sep 30, 2010

BibTeX file

ArtNo. ESP171906200014, Price: 8.00 €

Download preview PDF Buy as PDF

Kurzfassung

Auf Initiative des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Medien, Referat Raumordung und Regionalentwicklung wurde im März 2008 das Thüringer Geopark Netzwerk gegründet, dem alle vier Thüringer GeoParks angehören. Das Netzwerk erfährt Unterstützung von Seiten der beiden relevanten Thüringer Ministerien (Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien sowie Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt), dem geologischen Landesdienst (TLUG) und dem Thüringer Landesverwaltungsamt.

Abstract

Z inicjatywy Turyngeńskiego Ministerstwa Budownictwa, Rozwoju i Mediów, Oddziału ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, utworzono w marcu 2008 roku Turyngeńską Siec Geoparków, w skład, której weszły wszystkie cztery geoparki Turyngii. Sieć ta otrzymuje wsparcie ze strony obu ważnych ministerstw (Ministerstwa Budownictwa, Rozwoju i Mediów oraz Ministerstwa Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środowiska), również z Krajowego Instytutu Geologicznego (TLUG) oraz Krajowego Urzędu Administracyjnego Turyngii.

Keywords

ThüringenGeopark-Netzwerk