Original paper

Geopark versus Geologiepark. Geopark kontra park geologiczny

Thomae, Matthias

Kurzfassung

In Geologenkreisen besteht häufig Unklarheit darüber, wie ein Geopark optimal ausgestaltet sein soll. Ausschließlich touristische Eventparks mit geologischer Alibifunktion oder der reinen Lehre Geologie huldigende Geologieparks sind die Extreme. Im Zentrum vieler Bemühungen steht die Präsentation von Geologie. Das „wie“ der Vermittlung und welche Zielgruppe ein Geopark primär erreichen soll, scheint von sekundärer Bedeutung zu sein. Häufig vergessen die engagierten Geowissenschaftler über der eigenen Begeisterung, dass die zu erreichende Zielgruppe über keine oder eine sehr geringe Vorbildung verfügt, um geologische Prozesse nachhaltig zu erfassen. Das Problem ist weniger, wie viel Geologie enthält der Geopark, sondern welche geologischen Objekte sind vorzeigbar, wie werden diese miteinander sinnvoll verknüpft um geologische Prozesse anschaulich zu vermitteln. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Geoparks werden in diesem Beitrag Möglichkeiten der Wissensvermittlung für die Zielgruppe „Geoparkbesucher“ diskutiert.

Abstract

W kręgach geologów istnieje pewna niejasność w stosunku do tego, jak powinien właściwie być wyposażony geopark. Parki służące wyłącznie rekreacji oraz posiadające jednocześnie geologiczne alibi z jednej strony i hołdujące czystej geologii parki geologiczne z drugiej, są dwoma biegunami. W centrum starań wielu spośród nich znajduje się prezentacja geologii. Jak i jaką grupę docelową one posiadają lub mogą pozyskać staje się sprawą drugorzędną. Bardzo często zaangażowani geolodzy zapominają, z winy własnego zachwytu, że grupa docelowa, którą należy pozyskać, często nie posiada żadnego lub posiada małe wyobrażenie lub przeszkolenie, które umożliwiłoby im postrzegać długofalowo świadectwa procesów geologicznych. Problemem, zatem jest nie to ile geologii zwiera dany geopark, tylko jak należy przekazywać treści geologiczne w sposób wyobrażalny, przystępny. Na podstawie doświadczeń z różnorodnych geoparków dyskutuje się obecnie nad możliwościami przekazywania wiedzy dla nowej grupy docelowej jaką stają się „goście geoparku“.

Keywords

Geopark