Original paper

Vulkanismus in Indonesien

van Padang, Neumann