Original paper

Lake basin development in the Endinger Bruch area (Vorpommern, NE Germany) during the Late Pleistocene and Early Holocene

Kaiser, K.